ការប្រកួតកីឡាជាតិ(NationalGames)លើកទី៣នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់ដើម្បីពិនិត្យវាយតម្លៃនិងកែតម្រូវសម្រាប់ត្រៀមដំណើរ ឆ្ពោះទៅរៀបចំពិធីបើក-បិទ ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ដ្រ ស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ខណៈដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។