ភ្នំពេញ​៖​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​និង​មិត្តភាព​របស់​គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១២ ដល់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២​។​

​សូម​ជូន​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ទាំងស្រុង​៖​