ភ្នំពេញ៖រដ្ឋសភាបានជូនដំណឹងពីមរណភាពរបស់លោក ជៀប ស៊ី វន តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញដែលបានទទួលមរណភាពកាល​ពីយប់ថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ក្នុងជន្មាយុ៧៧ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាដូចខាងក្រោម៖