ដោយៈតារារិទ្ធ(ភ្នំពេញ)សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំពុងជួបពិ ភាក្សាការងារជាមួយលោក Achim Steiner អភិបាលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ សហប្រជាជាតិ UNDP នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ២០២២ នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋ អាមេរិក ៕