ណូ​រុ ជា​ព្យុះ​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង ចូលដល់​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ហើយ​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ ព្យុះ​ទី​១៦ ឈ្មោះ ណូ​រុ បង្កើន​ឥទ្ធិពល​ដល់​កម្រិត STY ពេល​ដើរកាត់​លើ​ភាគ​ខាងជើង របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន និង​ថយ​មក​នៅ​កម្រិត​ទី​៣ ពេល​ចូលដល់​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន និង​ឡើងដល់​កម្រិត​ទី​៤ វិញ ពេល​ដើរ​ដល់​កៀក​នឹង​ឆ្នេរ ភាគ​កណ្តាល របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ជា​ព្យុះ​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង នៅពេល​ឡើងគោក ដើរ​ស្រប​នឹង​ជួរ​ភ្នំ​ដងរ៉ែក ចូលដល់​ប្រទេស​ថៃ ក៏​នៅក្នុង​កម្រិត​ជា​កូន​ព្យុះ​។​