ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះនៅខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយជាង១៤ម៉ឹននាក់