សាហាវ​ណាស់​សម្លាប់​នារី​ម្នាក់​ញាត់​ក្នុង​កាញ់​ឆេរ​រួច​ទំលាក់​ចូល​ប្រលាយ

1093
ចែករម្លែក

​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖ សាហាវ​ណាស់​សម្លាប់​នារី​ម្នាក់​ញាត់​ក្នុង​កាញ់​ឆេរ​រួច​ទំលាក់​ចូល​ប្រលាយ នៅក្នុង​សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ​១ ខណ្ឌមានជ័យ ។​

ផ្សាយផ្ទាល់៖ សាហាវណាស់សម្លាប់នារីម្នាក់ញាត់ក្នុងកាញ់ឆេររួចទំលាក់ចូលប្រលាយ នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, June 28, 2018