​ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ ក្នុងស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​ទូទៅ នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដែល​កំពុង​ស្ថិតក្នុងរ​ដូ​វ​វស្សា ដែលមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ជាប្រចាំ​ច្រើន ព្រមទាំង​សម្ពាធ​ទាប ដែល​រង​ឥទ្ធិពល​ពី​ខ្យល់ព្យុះ​ផ្សេងៗ ធ្វើឱ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​លើសពី​ធម្មតា និង​មាន​ខ្យល់​ដែលមាន​កម្លាំង​ល្បឿនខ្លាំង ធ្វើឱ្យ​ដី​ជ្រាយ ភ្លៀងខ្យល់​ខ្លាំង ដើមឈើ​ដួលរលំ នៅក្នុង​តំបន់​ប្រាសាទ​បូរាណ ខេត្តសៀមរាប ហេតុនេះ អាជ្ញាធរ​អប្សរា អំពាវនាវ​សូម​មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ។​