១០​ថ្ងៃ ៖ លិខិតអញ្ជើញ​ជិត ៥ លាន​សន្លឹក ត្រូវបាន​ចែកជូន​ដល់​អ្នក​មានឈ្មោះក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២១

​ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ លិខិតអញ្ជើញ​ជិត ៥ លាន​សន្លឹក ត្រូវបាន​ចែកជូន​ដល់អ្នកមាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០២១ នៅតាម​ភូមិ ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ គឺ​ចាប់់ពី​ថ្ងៃទី ២០-២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ ។ នេះបើ តាមការបញ្ជាក់​របស់ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​.) នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២​។​