ដោយៈ ជា សីហៈ/ភ្នំពេញៈ កោះមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតកោះកោះទន្សាយនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកែប ឈ្មោះកោះត្បាល់ នឹង ត្រូវប្រែក្លាយជាកន្លែងអភិវឌ្ឈន៍ទេសចរណ៍ក្រោមទឹកប្រាក់ ១៧ លានដុល្លារ ។

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឈន៍កម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ថា គម្រោងនេះ គឺស្នើសុំវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងស្រុក គឺក្រុមហ៊ុនទ្រីភាព ដែលមានឈ្មោះពេញថា TRY PHEAP KOH TUNSAY RESORTS CO., LTD។

តាមការគ្រោងទុក ក្នុងទុនវិនិយោគចំនួន ១៧លានដុល្លារអាមេរិកនេះ គម្រោងនេះអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ១០៥កន្លែង។ N