ដោយ:សៅវ៉ាន់ឌី/ព្រះវិហារ៖រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានប្រជុំសាមញ្ញនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី៣ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាពលោកប្រាក់ សុវណ្ណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារ លោក អ៊ុង វុទ្ធី អភិបាលខេត្តស្តីទី។កិច្ចប្រជុំបានប្រារព្ធនៅសាលាខេត្តព្រះវិហារ។

លោក ប្រាក់ សុវណ្ណ បានឱ្យថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាពេល នេះគឺដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ច ប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤០នៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី៣ កាលពីថ្ងៃទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ ៕សរន