ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃទី​៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ បាន​ជូនដំណឹង ស្តីពី​ស្ថានភាព​ធាតុអាកាស សម្រាប់​ពីថ្ងៃ​ទី​៥ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែតុលា​ថាៈ ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប (ITCZ) ដែល​កើតមាន​ជាថ្មី បាន​បន្ត​អូសបន្លាយ កាត់​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាមួយនឹង​ខ្យល់មូសុង​និរតី​ខ្សោយ ។ ទន្ទឹមនេះ មាន​ការជួប​ប្រសព្វ​គ្នា រវាង​ទ្រនុង​សម្ពាធ​ខ្ពស់ រុញ​ចុះ​ពី​ប្រទេស​ចិន (​ភាគ​ខាងជើង​) និង​សម្ពាធ​ទាប ដែល​រុញ​ពីក្រោម (​ត្បូង​) ធ្វើឱ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ក្នុង​កម្រិត​ពី​តិច​ទៅ​បង្គួរ លាយឡំ​ទៅដោយ​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​។​

Oct 4, 2022

ក្រសួង​ធនធានទឹក ប្រាប់ថា ទ្រនុង​សម្ពាធ​ខ្ពស់ ចាប់ផ្តើម​រុញ​ចុះ​មកពី​ប្រទេស​ចិន​

​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃទី​៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ បាន​ជូនដំណឹង ស្តីពី​ស្ថានភាព​ធាតុអាកាស សម្រាប់​ពីថ្ងៃ​ទី​៥ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែតុលា​ថាៈ ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប (ITCZ) ដែល​កើតមាន​ជាថ្មី បាន​បន្ត​អូសបន្លាយ កាត់​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាមួយនឹង​ខ្យល់មូសុង​និរតី​ខ្សោយ ។ ទន្ទឹមនេះ មាន​ការជួប​ប្រសព្វ​គ្នា រវាង​ទ្រនុង​សម្ពាធ​ខ្ពស់ រុញ​ចុះ​ពី​ប្រទេស​ចិន (​ភាគ​ខាងជើង​) និង​សម្ពាធ​ទាប ដែល​រុញ​ពីក្រោម (​ត្បូង​) ធ្វើឱ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ក្នុង​កម្រិត​ពី​តិច​ទៅ​បង្គួរ លាយឡំ​ទៅដោយ​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​។​