នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​០២ ខែតុលាឆ្នាំ​២០២២ ក្រុមការងារ​ថត​ខ្សែភាពយន្ត​ឯកសារ​នៃ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ដឹកនាំ​ដោយឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​រួមជាមួយ​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​មេមត់​ចំនួន​១៥​នាក់​រួមមាន​៖ ១) ឯ​ឧ​ត្ត​ម ជា ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ ២) ជា ច័ន្ទ​ផល្លា ៣) មាស ប៊ុន សាន ៤) អ៊ុំ និ​មួន ៥) ផល ចន្ទ​ភិ​រក្ស ៦) ជា សុ​ធន់ ៧) គង់ សុវណ្ណ​បញ្ញា ៨) ខាន់ វ​ឌ្ឍ​នា ៩) ធី​ន ស៊ី​ថាច ១០) ទូច សុ​វី ១១) ញឹក នៅ ១២) ទី លី​ហ្វា​ន់ ១៣) ប៉ឹង ប៊ុនថន ១៤) សុទ្ធ កុសល ១៥) វ៉ន វ៉ាន បាន​អញ្ជើញ​មក​ទស្សនកិច្ច និង​ថត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា «​កម្ពុ​ជាមុន​នឹងមាន​ថ្ងៃនេះ​» នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កោះ​ថ្ម​ចាប់ពី​ម៉ោង​៨:០០ ដល់​ម៉ោង​១០:៣០​ព្រឹក​៕

Oct 5, 2022

នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​០២ ខែតុលាឆ្នាំ​២០២២ ក្រុមការងារ​ថត​ខ្សែភាពយន្ត​ឯកសារ​នៃ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ដឹកនាំ​ដោយឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​រួមជាមួយ​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​មេមត់​ចំនួន​១៥​នាក់​រួមមាន​៖ ១) ឯ​ឧ​ត្ត​ម ជា ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ ២) ជា ច័ន្ទ​ផល្លា ៣) មាស ប៊ុន សាន ៤) អ៊ុំ និ​មួន ៥) ផល ចន្ទ​ភិ​រក្ស ៦) ជា សុ​ធន់ ៧) គង់ សុវណ្ណ​បញ្ញា ៨) ខាន់ វ​ឌ្ឍ​នា ៩) ធី​ន ស៊ី​ថាច ១០) ទូច សុ​វី ១១) ញឹក នៅ ១២) ទី លី​ហ្វា​ន់ ១៣) ប៉ឹង ប៊ុនថន ១៤) សុទ្ធ កុសល ១៥) វ៉ន វ៉ាន បាន​អញ្ជើញ​មក​ទស្សនកិច្ច និង​ថត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា «​កម្ពុ​ជាមុន​នឹងមាន​ថ្ងៃនេះ​» នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កោះ​ថ្ម​ចាប់ពី​ម៉ោង​៨:០០ ដល់​ម៉ោង​១០:៣០​ព្រឹក​។