ដោយ៖ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ​ និងទីកន្លែងប្រឡង ជ្រើសរើសបេក្ខជន​ បញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ។

នៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងនោះ គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងរាជធានី បានបញ្ជាក់ថាៈ មណ្ឌលប្រឡង វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ហើយបេក្ខជន អាចទៅពិនិត្យឈ្មោះ នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ តុលា វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក តទៅ។ V / N

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖