សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគិតគូរដល់ការរុះរើសំណង់ពលរដ្ឋ នៅក្នុងភូមិព្រះដាក់នៅឡើយទេ