ដោយៈ health.com.kh
ជំងឺ រលាក ក្រពះ គឺជា ការ រលាក ស្រទាប់ ខាងក្នុង នៃ ក្រពះ ដែល ជា ញឹកញាប់ បណ្ដាលមកពី ៖
• ការឆ្លង បាក់តេរី ដែល ធ្វើឱ្យ ដំបៅ ក្រពះ ច្រើន បំផុត
• ការប្រើប្រាស់ ថ្នាំ បំបាត់ ការឈឺចាប់ ជា ទៀងទាត់
• ការផឹក ជាតិ ស្រា ច្រើនពេក ។
ការ រលាក ក្រពះ អាច កើតឡើង ភ្លាមៗ ឬ អាច កើតឡើង យឺតៗ ។ នៅក្នុង ករណី មួយ ចំនួន ជំងឺ រលាក ក្រពះ អាច បណ្ដាលឱ្យ កើតមាន ដំបៅ និង ការកើនឡើង ហានិភ័យ នៃ ជំងឺ មហារីកក្រពះ ។

សញ្ញា និង រោគសញ្ញា នៃ ជំងឺ រលាក ក្រពះ រួមមាន ៖
• ការឈឺចាប់ ឬ ក្រហាយ នៅក្នុង ពោះ ផ្នែក ខាងលើ ដែល អាច កាន់តែ អាក្រក់ ឬ មាន ភាពប្រសើរ នៅពេល បរិភោគ អាហារ
• ចង់ ក្អួត
• ក្អួត
• មាន អារម្មណ៍ ថា តឹង ពោះ ផ្នែក ខាងលើ បន្ទាប់ ពី ការបរិភោគ អាហារ ។

ជំងឺ រលាក ក្រពះ ពេលខ្លះ មិន បង្ក ឱ្យ មាន រោគសញ្ញា ណាមួយ គួរឱ្យកត់សំគាល់ ឡើយ៕/PC