ដោយៈ health.com.kh
សូម បង្កើត អាហារ ពេលព្រឹក ឱ្យមាន សុខភាព ល្អ ដោយ ការបន្ថែម ការ ញ៉ាំ បន្លែ ទៅ ក្នុង អាហារ ពេលព្រឹក របស់ អ្នក ។

ក្រុម គ្រូពេទ្យ ជំនាញ ទឹកនោម ផ្អែម បាន បង្ហាញ ពី ដំបូន្មាន ដូចខាងក្រោម ៖
– សូម ចៀន ពងមាន់ ឬ ពង ទា របស់ អ្នក ដើម្បី ញ៉ាំ ជាមួយនឹង បន្លែ នានា ដូចជា ប៉េង ប៉ោះ ឬ ផ្សិត ជាដើម
– ធ្វើ នំ ញ៉ាំ ? សូម ដាក់ បន្លែ ដូចជា ការ៉ុត ជាដើម ចូលទៅ ក្នុង នំ
– សូម ផឹក ទឹកក្រូច ស្រស់ ឬ ទឹក ការ៉ុត៕/PC