ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញ​៖ ដើម្បី​ឲ្យ​ការបើកបរ​យានយន្ត​មាន​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​សុវត្ថិភាព ក្រសួង​សាធារណ ការ និង​ដឹកជញ្ជូន សូម​ណែនាំ​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់ ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​ទាំងអស់ មានដូចជា (១). ការត្រៀម​មុនពេល​បើកបរ​នៅលើ​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (២). ផ្លាកសញ្ញា​ប្រាប់​ដំណឹង មុន​ចូលដល់​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (៣). ការបើកបរ​ចូល​បញ្ជរ​បង់ប្រាក់ (៤). ផ្លាកសញ្ញា ប្រាប់​ដំណឹង ពី​ការចាប់ផ្ដើម​ចូល​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (៥). ការបើកបរ​យានយន្ត​ចូល​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (៦). ការប្រើប្រាស់​គន្លង​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (៧). ការកំណត់​ល្បឿន បើកបរ​យានយន្ត (៨). ការរក្សា​ចន្លោះ​សុវត្ថិភាព​បើកបរ​យានយន្ត (៩). ការឈប់ ការចត នៅក្នុង​តំបន់​ឈប់សម្រាក (១០). ការបើកបរ​យានយន្ត​ចេញពី​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (១១). ការដោះស្រាយ នៅពេល​រថយន្ត​ខូច (១២). ការហាមឃាត់​ថ្មើរជើង និង​អ្នកបើកបរ យានជំនិះ ប្រើប្រាស់​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន (១៣). ការហាមឃាត់​ផ្សេងៗ ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីណែនាំ​របស់ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ដែលមាន​ខ្លឹមសារ ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖​