ដោយ : ប​.​ជ័យ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​និង​ជំនាញ ក៏​ដូច​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​បាន​ទ​ទួ​ច​អោយ​ប្រជាជន មហាជន​ទាំងឡាយ​ចូលរួម​សំអាត​សំរាម ថែរក្សា​បរិស្ថាន​ជាប្រចាំ ហើយក៏​ត្រូវ​វេច​ខ្ចប់ ឬ​ទុកដាក់ អោយ​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បីអោយ​លំនៅដ្ឋាន ទីកន្លែង​ធ្វើការ ដងផ្លូវ ភូមិដ្ឋាន ទីក្រុង​ស្អាត មាន​សុខភាព សោភ័ណភាព​ជីវិត​និង​បរិយាកាស​ស្រស់ស្រាយ ។​