ដោយៈតារារិទ្ធ(ភ្នំពេញ)សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានបានលើកឡើងថាៈកិច្ចសហការក្នុងក្របខណ្ឌសហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ានត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់លើអាទិភាពចំនួន ៤ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបែ បនេះនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគម ន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ានលើកទី២៨នៅរាជ ធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ។

សម្ដេចតេជោថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ានមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ស្មារតីនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីបន្តការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច,ការពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងតំបន់ព្រមទាំងការពង្រឹងសាមគ្គី ភាពអាស៊ានតាមរយៈការផ្ដោតជាសំខា ន់លើអាទិភាពចំនួន ៤ គឺ៖ ១.ពង្រឹងគុណតម្លៃការយល់ដឹង និង អត្តសញ្ញាណអាស៊ាន។២.លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការផ្ដល់អំណា ចទៅឱ្យស្ដី, ៣.ពង្រឹងសុខភាពសុខុមាល ភាពនិងការគាំពារសង្គមនិង៤.ពង្រឹងសម ត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នរបស់សហ គមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ាន ៕