សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ៗទៅលើទណ្ឌិត
សម រង្ស៊ី ។សម្ដេចតេជោ  បានហៅ សម រង្ស៊ីជាពូជអាក្បត់បីជំនាន់។ ជីតាក្បត់ព្រះមហាក្សត្រ ឪពុកក្បត់ព្រះមហាក្សត្រ ហើយកូនក្បត់ព្រះមហាក្សត្រទៀត ។