មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧបត្ថម្ភទូក និងម៉ាស៊ីនទូក ២៣គ្រឿងសម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដោយទឹកជំនន់