ដោយៈតារារិទ្ធ(ភ្នំពេញ)សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចំណាយពេ លទៅកាន់ខេត្តចំនួន៤ គឺសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង និង ពោធិសាត់ដោយប្រើពេល៥ថ្ងៃ៤យប់ដើម្បីជួបនិងដោះស្រា យជូនប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ។

សម្តេចតេជោបានបង្ហោះសារនៅក្នុងហ្វេ សបុកនាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែ តុលា ២០២២ នេះថា”បន្ទាប់ពីទទួលប្រធានាធិបតីទីម៉ឡេ សថ្ងៃ ២០ តុលាខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តចំនួន៤គឺសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង និង ពោធិសាត់ដោយប្រើពេល៥ ថ្ងៃ៤យប់។”

សម្តេចតេជោបន្តថា”ដំណើរទៅលើកនេះសំខាន់ជួបនិងដោះស្រាយជូនប្រជាជនដែ លរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង។ត្រៀមខ្លួនហត់នឿយកិច្ចការក្នុងប្រទេសមុននឹង ហត់កិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានASEAN. G20.APEC ក្នុងខែវិច្ចកាខាងមុខ៕”