ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការ​ចាប់យក ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​

ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​អំពាវនាវ នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ ដោយ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការ​ចាប់យក​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីអំពាវនាវ​របស់ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ស្ដីពី​ការលើកទឹកចិត្ត ដល់​សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការ​ចាប់យក​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖