​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​នេសាទ តាម​គន្លង​ដាយ ក្នុង​ដង​ទន្លេសាប កំពុង​ត្រូវបាន​គេ​រៀបចំ​ទម្លាក់​ឧបករណ៍​នេសាទ​ចុះ​ក្នុង​ទន្លេ បន្ទាប់ពី​រដ្ឋបាល​ជល​ផល បានកំណត់​ទីតាំង​ឱ្យ​ពួកគេ សម្រាប់ធ្វើ​អាជីវកម្ម ក្នុង​រដូវ​នេសាទ ឆ្នាំ​២០២២-២០២៣ រួចមក ។​