ភ្នំពេញ​៖​ពិតជា​ឱកាស​ដ៏​ពិសេស និង​ចំណេញ​យ៉ាងច្រើន ! ដើម្បី​អបអរ​ខួប​គម្រប់ ៨ ឆ្នាំ ឧត្តមភាព​នៃ​គុណភាព​របស់​មន្ទីរពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល់ ភ្នំពេញ​គឺ​មន្ទីរពេទ្យ​បានធ្វើការ​បញ្ចុះតម្លៃ​យ៉ាង​ពិសេស​បំផុត​រហូតដល់​ទៅ 50% ឯណោះ សម្រាប់​កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព​ប្រចាំឆ្នាំ (Basic Check Up) ។ ហើយ​ការផ្តល់ជូន​នេះ​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ។​

​ក្រៅពី​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​ខាងលើ​ហើយ​នោះ មន្ទីរពេទ្យ រ៉ូយ៉ាល់ ភ្នំពេញ ក៏មាន​ផ្តល់ជូន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ ១៨% ផងដែរ សម្រាប់​កញ្ចប់​ដូចជា ៖
– កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព​ថ្លើម (Healthy Liver Screening Package)
– កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព​បេះដូង (Heart Check-up Package)
– កញ្ចប់​ឆ្លុះ​ពិនិត្យ​ក្រពះ និង​ពោះវៀនធំ (Gastroscopy And Colonoscopy)
– កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព​ប្រចាំឆ្នាំ (Annual Health Check up Packages) ដូចជា ៖
១. កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព Advance Check up
២. កញ្ចប់​ពិនិត្យ​សុខភាព Executive Check up ។​

​បន្ថែមទៀត​នោះ គឺ​ទិញ​ជា​គូ​ប៉ុង​អាច​ប្រើ​បាន​រហូតដល់​ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ។

​សូមបញ្ជាក់ថា កម្មវិធី​ពិសេស​នេះ​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទំនាក់ទំនង​ទូរស័ព្ទ​លេខ ៖ 023 991 000 / 012 991 000 ៕​Ph