សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី មេក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ និងជាពូជក្បត់ជាតិបីជំនាន់ ឱ្យជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារកំណត់អស់មួយជីវិត និង ហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ អស់មួយជីវិត ក្នុងសំណុំរឿងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយឈ្មោះ កុក សរ ប្រធានមូលនិធិជនជាតិ ដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដោយសន្យាកាត់ដីខ្មែរចំនួនបួនខេត្តឱ្យក្រុមជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមនិងផ្តល់ស្វយ័តភាពដល់ក្រុមជនជាតិនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែង ប្រសិនបើ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានឈ្នះការបោះឆ្នោត នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។។ខេត្តទាំងបួននេះ រួមមាន ខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី។

Oct 19, 2022

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី មេក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ និងជាពូជក្បត់ជាតិបីជំនាន់ ឱ្យជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារកំណត់អស់មួយជីវិត និង ហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ អស់មួយជីវិត ក្នុងសំណុំរឿងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយឈ្មោះ កុក សរ ប្រធានមូលនិធិជនជាតិ ដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដោយសន្យាកាត់ដីខ្មែរចំនួនបួនខេត្តឱ្យក្រុមជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមនិងផ្តល់ស្វយ័តភាពដល់ក្រុមជនជាតិនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែង ប្រសិនបើ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានឈ្នះការបោះឆ្នោត នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។។ខេត្តទាំងបួននេះ រួមមាន ខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី។