ដោយៈតារារិទ្ធ(តាខ្មៅ)សម្តេចអគ្គមហា
បតិតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យ គណបក្សនយោបាយនានាជំរុញសមាជិករបស់ខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ។

សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ២០២២ នៅក្រុង តាខ្មៅ ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាគណ បក្សនានាគួរតែជំរុញឲ្យសមាជិកខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា។ ប្រសិនមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទេ នៅពេលទៅបោះឆ្នោតច្បាស់ជាមិន មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះទេ ។ហើយដល់ពេលបាត់ឈ្មោះ តាំងចោទ គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះ។

សម្តេចបន្តថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះ ឆ្នោតនោះទេ ៕