ដោយៈ health.com.kh

ថ្លើម គឺជា សរីរាង្គ ក្នុង ពោះ ដ៏ ធំ មួយ ដែល មាន រាង ដូច បាល់ទាត់ និង ស្ថិតនៅ ផ្នែក ខាងលើ និង ខាងស្តាំ នៃ ពោះ ។ ការ រីកថ្លើម មិនមែនជា ជំងឺ ឡើយ តែ វា អាច ជា សញ្ញា នៃ បញ្ហា ណាមួយ ដូចជា ជំងឺ ថ្លើម ខ្សោយបេះដូង ដោយសារ ថ្លើម ឬ ជំងឺ មហារីក ។

អ្នក ទំនងជា អាច មាន អា ការៈថ្លើ មរីក បាន បើសិនជា កំពុងតែ មាន ជំងឺថ្លើម ។ កត្តា ដែល អាច ប្រឈម កាន់តែ ខ្លាំង នឹង ថ្លើម រីក នោះ មានដូចជា ៖

.ញ៉ាំ គ្រឿង ស្រវឹង ច្រើនៗ
.ប្រើ ថ្នាំ វីតាមីន ឬ ថ្នាំ បំប៉ន ច្រើនពេក
.ប្រើ ថ្នាំ បូរាណ
.មាន ការបង្ក រោគ ផ្សេងៗ ដូចជា ជំងឺគ្រុនចាញ់ និង អាឡែ ហ្ស៊ី ជាដើម
.វីរុស បង្ក ជំងឺ រលាក ថ្លើម ដូចជា A, B និង C
.មាន ទម្លាប់ ញ៉ាំ អាហារ មិន ត្រឹមត្រូវ ដូចជា ការ ធាត់ អាច ធ្វើឱ្យ មាន ជំងឺថ្លើម ដែរ ព្រោះ ពួកគេ ញ៉ាំ អាហារ ដែល មិន ផ្តល់ សុខភាព ដូចជា អាហារ សម្បូរ ជាតិ ខ្លាញ់ ជាដើម ៕