ដោយ៖ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញៈ សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការចូលរួម ថែរក្សាសោភ័ណភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀប រយសាធារណ: ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០ និង៤១ ដែលប្រព្រឹត្តិ ទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានា នៅក្នុងរាជធានី ។

សូមអានសេចក្ដីណែនាំ ដូចខាងក្រោម៖