លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាព រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់បញ្ជាឱ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌ ទាំង១៤ និងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ក្នុងជួរគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងម៉ឺងម៉ាត់ លើការងាររៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ តាមដងផ្លូវ និងការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយក៏ដើម្បីជាការលើកកំពស់ សោភ័ណភាព រាជធានីភ្នំពេញ ឱ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញ។

Oct 26, 2022

អភិបាលរាជធានី ដាក់បញ្ជា យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌ ទំាង១៤ ដើម្បីលុបបំបាត់រថយន្តកុងតឺន័រ ចតលើទ្រូងផ្លូវ នៅកំណាត់ផ្លូវជាតិ ជាយក្រុង ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានី

ដោយ៖ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញ៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាព រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់បញ្ជាឱ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌ ទាំង១៤ និងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច ក្នុងជួរគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងម៉ឺងម៉ាត់ លើការងាររៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ តាមដងផ្លូវ និងការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយក៏ដើម្បីជាការលើកកំពស់ សោភ័ណភាព រាជធានីភ្នំពេញ ឱ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញ។