ដោយៈតារារិទ្ធ/កំពង់ធំ:សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសា សន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ខែតុលា២០២២ ក្នុងឪកាសចែកស្រូវពូជដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត៧០០០ គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ធំ។សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថាម្សិលមិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់ គ្រងឆ្នាំ២០២៣ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្តល់អាទិភាពដល់ “មនុស្ស”ពិសេសលើសុខភាព ជីវភាព និង សមធម៌ ព្រមជាមួយនឹងអាទិភាពនៃការបន្តជំរុញការងើបឡើងវិញនៃកំណើ នសេដ្ឋកិច្ច៕