​ដោយៈ​កញ្ញា​រស្មី​/​ភ្នំពេញ​៖​លោក ឃ្លាំង ហួត អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​រំលឹក​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួលបាន​
​បណ្ណ​សម្គាល់ ម្ចាស់​អចលនវត្ថុ ឬ ហៅថា (​ប្លង់រឹង​) ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អាជ្ញាធរ​រួចហើយ ត្រូវ​ថែរក្សា​ការពារ​ឱ្យបាន​ល្អ ព្រោះថា​វា​ធានាបាន​នូវ​ភាពកក់ក្តៅ​សុវត្ថិភាព​និង​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​ពេញលេញ​ក៏​អាច​ផ្តល់​លទ្ធភាព​សម្រាប់​ការលើក​
​កម្ពស់​ជីវភាព​គ្រួសារ​ផងដែរ​។​