ករណីប្រមាថលើអង្គព្រះមហាក្សត្រ ៖ តុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនក្បត់ជាតិ ៣ជំនាន់ សម រង្ស៊ី