រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូក ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណពីរម៉ឺននាក់