អាជីវករខេត្តកំពតរំពឹងថា ការលក់ដូរនាពិធីបុណ្យអុំទូក នឹងមានភាពប្រសើរ