ដោយៈ រ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញៈ ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី៤ វិច្ឆិកា ២០២២ ​បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចៀស​ចរាចរ​ចំពោះ​យានយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​នៅតាម​បណ្តា​វិថី​សំខាន់ៗ​មួយចំនួន​ក្នុងអំឡុងពេល​គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន តាម​កាលបរិច្ឆេទ និង​តាមតម្រាយ​ផ្លូវ​ដូចខាងក្រោម ៖​