សុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងវេទិកាជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជ កម្មកម្ពុជា-វៀតណាមឆ្នាំ២០២២ ៕