​ដោយៈ ទេព​មង្គល / ភ្នំពេញៈ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ហុក គីម​ចេង អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស​ជូនដំណឹង​មួយ ចុះ​ថ្ងៃទី​៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការមិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​រថយន្ត​គិលានសង្គ្រោះ របស់​មន្ទីរពេទ្យ​ជាតិ មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ និង​សេវា​សុខាភិបាល​ឯកជន ប្រើប្រាស់​ស៊ឺរ៉ែន នៅតាម​ផ្លូវ អំឡុងពេល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ កំពូល​អាស៊ាន លើក​ទី​៤០ និង​៤១ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ឆ្នាំ​២០២២ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៨ ដល់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែវិច្ឆិកា នេះ​។

​សូម​អាន​លិខិត​របស់លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖​