ដោយៈសុផល/ភ្នំពេញ៖លោក វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្លែងក្នុងវេទិកាបច្ចេកហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកាថា« បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកត្តាជំរុញសក្តានុពលខ្ពស់ ក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងសកលលោកតាមរយៈតួនាទី សំខាន់ៗចំនួន ៤ រួមមាន៖ ការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ , ការបង្កើត ទីផ្សារថ្មីនិងការពង្រឹងទីផ្សារដែល មានស្រាប់ឡើងវិញ, ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈវេទិកា ឌីជីថលដែលងាយស្រួលប្រើផ្សេងៗ ព្រមទាំងការពង្រឹងនិងពង្រីកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (MSMEs) និងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

លោកបន្តថា ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក រួមទាំង រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន បានសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត អ្នកទិញតាមអ៊ីនធឺណិត និងការវិនិយោគ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។កត្តាទាំងអស់នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពល ខ្ពស់ នៃវិស័យ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ។

លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា៖សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា យើងបានសង្កេតឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល តាមរយៈការផ្តល់ និងទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបានរួមចំណែក ដល់ការបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមទាំងអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគផងដែរ។ លោកបន្តថា ការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណា ដែលមានល្បឿនលឿន ក្នុងការទទួលយក និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងផ្លាស់ប្តូរបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាសថ្មី។ ការធ្វើដូច្នេះអាចពង្រឹងនិងពង្រីក សេវាកម្មរបស់ពួកគេ ឱ្យកាន់តែមានសមត្ថភាព និងធន់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ជាអតិបរមាពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

លោកបានឱ្យដឹងទៀតថា៖ ដោយមើលពីសក្ដានុពលនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ នាពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ របស់កម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌរួមសម្រាប់វិស័យ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតផ្សេងៗ ក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមាន គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងធុរកិច្ចជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលការ តាក់តែងគោលនយោបាយនេះ។

លោក សុខ វឿន ប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងថា បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) ត្រូវបានពង្រីកគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈឌីជីថល។ ជំងឺរាតត្បាត កូវីដ១៩ បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការពន្លឿននិន្នាការនេះដោយសារ ឧស្សាហកម្មជាច្រើន បានផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រតិបត្តិការដោយគ្មានសាច់ប្រាក់។

លោកបន្តថា៖ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យា Fintech បានត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចែកចាយអាហារ/ទំនិញ ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកនិងការទូទាត់ តាមឌីជីថល នៅក្នុងប្រទេស ។ ជាងនេះទៅទៀត ការប្រើប្រាស់ FinTech មិនត្រឹមតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលនិងងាយស្រួល ក្នុងការបម្រើ អតិថិជន របស់ពួកគេ និងធ្វើ ឱ្យប្រសើរឡើងនូវអន្តរប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ អេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានស្រាប់ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើន ដើម្បីធ្វើឱ្យធនាគារកាន់តែងាយស្រួល និងអាចចូលប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើននិង ចំណាយមាន ប្រសិទ្ធិភាព៕