ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំ​មហាសន្និបាត អន្តរសភាអាស៊ាន ( អាយប៉ា/AIPA ) លើកទី៤៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ សុខាភ្នំពេញ។

សូមអានខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖