រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋ​អាមេរិក​ នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រៅ ផ្លូវការ ដែលភាគីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់អាស៊ានក្នុងអំឡុងខែធ្នូខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួង
ការពារជាតិកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំចង្រ្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន និង កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាន-បូក លើកទី៩ នឹងប្រព្រឹត្តិធ្វើនៅខេត្តសៀមរាប។