ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី និង សម្តេចព្រះមហាក្ស ត្រីប្រទានព្រះរាជសារប្រទានពរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ ករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺកូវីដ-១៩និងមានសុខភាពល្អបរិបូ រណ៍ ។