ដោយ:ពៅ និមល/ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់ចុះនៃថ្លៃស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៕
សូមជូនខ្លឹមសារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន: