​ដោយ​៖ សុវណ្ណ​កុម្ភៈ / ភ្នំពេញ​៖ គណៈកម្មការ​ប្រដាល់សកល​អាជីព​កម្ពុជា ដែល​ស្ថិតនៅក្រោម​ចំណុះ សហព័ន្ធ​កីឡា​ប្រដាល់សកល​កម្ពុជា បាន​បើក វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល អាជ្ញាកណ្ដាល ចៅក្រម ប្រដាល់សកល​អាជីព ជា​លើកដំបូង ដើម្បី​ពង្រឹងសមត្ថភាព មន្ដ្រី​បច្ចេកទេស​របស់ខ្លួន ឆ្ពោះទៅរក​ការគាំទ្រ និង​ចូល​ជា សមាជិក​ស្ថាប័ន​ប្រដាល់សកល​អាជីព​ពិភពលោក (WBC) ។​