ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (ACU) ដាក់ចេញ​នូវ ការកម្រិត​វិន័យ ចំពោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍​របស់ ACU នៅ​អំឡុង​ការប្រឡង​យក សញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២ នេះ​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីណែនាំ​របស់ ACU ដូចខាងក្រោម​៖​