ដោយៈ health.com.kh

ផ្កា ខាត់ណា គឺជា ប្រភព ដ៏ ល្អ មួយ នៃ ជាតិ សរសៃ ដែល ជំនួយ ដល់ ការរំលាយ អាហារ និង បញ្ចេញ ជាតិពុល ពី ក្នុង ខ្លួន ។

វត្តមាន របស់ សារធាតុ Glucosinolate, Glucoraphanin និង Sulforaphane ក្នុង ផ្កា ខាត់ណា អាចជួយ ការពារ ភ្នាស ក្រពះ និង ទប់ស្កាត់ ការលូតលាស់ របស់ បាក់តេរី បង្ក ជំងឺ រលាក ក្រពះ (Helicobacter Pylori) បាន ។ ក្រៅពីនេះ សារធាតុ Isothiocyanates ក្នុង ផ្កា ខាត់ណា នឹង ជួយ បង្ការ ការប្រឈមមុខ នៃ បញ្ហា ក្នុង ពោះ ជាច្រើន ទៀត បាន ដូចជា ដំបៅ ក្រពះ និង មហារីក ពោះវៀន ធំ៕/PC