ចាប់ផ្តើមកសាងអគារសិក្សាមួយខ្នងនៅសាលាមត្តេយ្យ២ធ្នូ ទីរួមស្រុកមង្គលបូរី