កម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបច្ចេកទេសបោសសម្អាតមីននិងគ្រប់គ្រងចម្ការមីនថ្នាក់អាស៊ាននិងតំបន់សម្រាប់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អ.ស.ប