​ដោយៈ ជា សីហៈ​ភ្នំពេញៈ មន្ទី​កសិកម្ម​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​បាន​អះអាងថា ក្រោយ​ពេលដែល​ការិយាល័យ​ផលិតកម្ម និង​បសុព្យាបាល បាន​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​កន្លែង​តាំង​លក់​សាច់សត្វ និង​ផលិតផល​មាន​ដើមកំណើត​ពី​សត្វ​នៅលើ​ទីផ្សា​ក្នុង​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​លទ្ធផល​បង្ហាញថា ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​មាន​សាច់សត្វ​គឺ​សុទ្ធតែ​សត្វ​នៅក្នុង​ស្រុក​។